Zmiana serwisu kasy fiskalnej – o czym trzeba wtedy pamiętać?

Przedsiębiorca wdrażający w swojej firmie kasę fiskalną decyduje się równocześnie na wybór serwisu urządzenia. Zazwyczaj bowiem dystrybutor technologii sprzedaży, u którego podatnik kupi dany model, jest później odpowiedzialny za opiekę techniczną, m.in. wykonywanie obowiązkowych przeglądów. Przepisy fiskalne przewidują jednak sytuację, w której przedsiębiorca decyduje się na zmianę serwisu kasy rejestrującej. O czym trzeba wtedy pamiętać?

Z czego może wynikać decyzja właściciela kasy fiskalnej?

Różne mogą być powody zmiany serwisu kasy fiskalnej. Niekiedy wynika to np. z faktu, że firma, która dotychczas odpowiadała za świadczenie usług technicznych (m.in. wykonywanie przeglądów), utraciła uprawnienia wydawane przez producenta bądź importera urządzenia lub całkowicie zakończyła swoją działalność w zakresie technologii sprzedaży. W innym przypadku przyczyną może być chęć znalezienia przez podatnika serwisu w bliższej lokalizacji albo po prostu zmiana spowodowana niższymi cenami u konkurencji. Warto jednak podkreślić, że powody, które stoją za decyzją właściciela kasy fiskalnej, nie mają wpływu na to, w jaki sposób należy postępować. Procedura zmiany serwisu urządzenia rejestrującego zawsze powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Procedura zmiany serwisu jest opisana w Rozporządzeniu MF

W Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących można przeczytać, że „podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny. Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.” Równocześnie jednak, przedsiębiorca jest zobligowany do wyboru innego podmiotu prowadzącego serwis, który w dniu podejmowania takiej decyzji widnieje w wykazie serwisantów (posiada ważne uprawnienia). Takie zestawienie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, publikowanym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie kas rejestrujących, zawiadomienie serwisu głównego (producenta lub importera technologii sprzedaży) jest więc jedynym formalnym obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że na tym kończy się procedura zmiany serwisu urządzenia fiskalnego. Osobną kwestią są bowiem czynności, które musi podjąć podmiot przejmujący opiekę techniczną nad daną kasą rejestrującą. Przepisy wymagają, aby w takiej sytuacji zawiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego – właściwego dla działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Podmiot przejmujący serwis kasy fiskalnej ma na to 5 dni – licząc od dnia dokonania zmiany. Co więcej, aktualizację zgłoszenia danych dotyczących urządzenia rejestrującego należy złożyć według wzoru znajdującego się w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MF.

Komentarz do “Zmiana serwisu kasy fiskalnej – o czym trzeba wtedy pamiętać?

  • 17 listopada, 2021 o 3:42 pm
    Permalink

    ciekawy wpis – dobrze wiedzieć na wszelki wypadek! choć jak na razie nie muszę raczej myśleć o zmianie serwisu. i dobrze bo to zawsze jedna pilna sprawa do załatwienia mniej..

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *