Oświadczenie dotyczące znajomości przepisów fiskalnych – jak to zrobić?

Przepisów fiskalnych w polskim prawodawstwie jest… dużo. I to delikatnie mówiąc. Spora ich część dotyczy prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Znajomość tych regulacji jest praktycznie niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy. I co najważniejsze, przepisy dotyczące m.in. stosowania kas fiskalnych i wydawania paragonów powinien znać zarówno właściciel działalności gospodarczej, jak i każdy pracownik, który korzysta z wspomnianego urządzenia.

Wymogi dotyczące znajomości przepisów fiskalnych

Przez wiele lat w polskich przepisach nie było wprost mowy o tym, że pracownik korzystający z kasy fiskalnej musi znać chociaż podstawowe regulacje dotyczące stosowania takiego urządzenia. Wszystko tak naprawdę „działało” w domyśle. Sytuacja zmieniła się dopiero w maju 2019 roku, kiedy w życie weszło nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. To właśnie tam po raz pierwszy pojawił się wprost zapisany obowiązek zapoznania każdego pracownika, który obsługuje urządzenie fiskalne w danej firmie, z najważniejszymi przepisami. Ponadto, takie „zapoznanie” należy również potwierdzić sporządzeniem odrębnego oświadczenia.

Jak sporządzić oświadczenie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem?

Oświadczenie, które dotyczy znajomości zasad prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej, należy sporządzić jeszcze przed rozpoczęciem przez pracownika stosowania takiego urządzenia. Dokument trzeba wówczas przygotować w 2 oddzielnych egzemplarzach – po jednym dla właściciela działalności gospodarczej oraz członka personelu. Jak ma wyglądać takie oświadczenie? Jego wzór znajdziemy we wspomnianym już Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Szablon omawianego oświadczenia jest jednym z załączników do przywołanego aktu prawnego. Co więcej, znajdziemy tam również informacje dotyczące prowadzenia ewidencji – podane w skrótowej formie.

Jakich zasad prowadzenia ewidencji trzeba przestrzegać?

W informacji o zasadach ewidencji, która również jest załącznikiem do Rozporządzenia MF, znajduje się skrótowe wyjaśnienie najważniejszych obowiązków. Można tam m.in. przeczytać, że „każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej”. A także, że „sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania” oraz „paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej”. Jak widać, zasady ewidencji, przygotowane przez Ministerstwo Finansów, dotyczą przede wszystkim rejestrowania obrotu za pomocą urządzenia fiskalnego i wystawiania prawidłowych dowodów zakupu.

Nie są to, rzecz jasna, wszystkie obowiązki. Codzienna obsługa urządzenia fiskalnego wymaga np. wystawiania raportów dobowych (po każdym dniu sprzedażowym). Dlatego też warto zapoznać się z całym Rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących.

Komentarz do “Oświadczenie dotyczące znajomości przepisów fiskalnych – jak to zrobić?

  • 15 czerwca, 2020 o 1:43 pm
    Permalink

    Dobrze, że taka rzecz powstała, bo w wielu przypadkach za obowiązki fiskalne są odpowiedzialni pracownicy, a błędy w ewidencji zawsze zwykle spadają na podatników – wg mnie nie zawsze niestety słusznie…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *